Hotărâri ale Consiliul Local

HCL nr.26 din 30.03.2017

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2017

HCL nr.27 din 30.03.2017

privind asocierea comunei Hemeiuș cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Bacău

HCL nr.28 din 27.04.2017

pentru aprobarea Actului Adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Bacău”

HCL nr.29 din 27.04.2017

privind aprobarea organizării și sărbătorirea Zilei comunei Hemeiuș, județul Bacău

HCL nr.30 din 27.04.2017

privind stabilirea taxelor de pășunat pentru anul 2017

HCL nr.31 din 26.05.2017

privind aprobarea înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, precum și stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Legii nr.60/1991 privind organizarea organizarea și(...)

HCL nr.32 din 26.05.2017

privind aprobarea "Programului activităților prilejuite de Ziua Comunei Hemeiuș. județul Bacău" în perioada 3-4 iunie 2017

HCL nr.33 din 26.05.2017

privind implementarea proiectului " Achiziția unui utilaj multifuncțional pentru serviciul de administrare a doemniului public privat al comunei Hemeiuș, județul Bacău"

HCL nr.37 din 29.06.2017

privind aprobarea alocării de fonduri pentru intabularea domeniului public al comunei Hemeiuș, jud. Bacău

HCL nr.38 din 29.06.2017

privind aprobarea alocării de fonduri pentru dezinsecția prin pulverizare asuprafeței de 600 de ha pe teriitoriul administrativ al comunei Hemeiuș, jud. Bacău