Hotărâri ale Consiliul Local

HCL nr. 12 din 12.02.2015 privind initierea documentatiei pentru Planul Urbanistic Zonal in vederea ridicarii restrictiei de construire si trecerea in intravilan a suprafeteti de 10976.76 mp ce se afla in propieteatea doamnei Dascalu Elena in vederea realizarii obiectivului " Ansamblu de Locuinte"

HCL nr. 12 din 12.02.2015 privind initierea documentatiei pentru Planul Urbanistic Zonal in vederea ridicarii restrictiei de construire si trecerea in intravilan a suprafeteti de 10976.76 mp ce se afla in propieteatea doamnei Dascalu Elena(...)

HCL nr.13 din 12.02.2015 privind aprobarea alocarii sumelor necesare intocmirii studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru "Sistemul de canalizare" in comuna Hemeius, judetul Bacau, pe o lungime totala de 4500 m

HCL nr.13 din 12.02.2015 privind aprobarea alocarii sumelor necesare intocmirii studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru "Sistemul de canalizare" in comuna Hemeius, judetul Bacau, pe o lungime totala de 4500 m

HCL nr.14 din 23.02.2015 privind aprobarea alocarii sumelor necesare intocmirii studiului de fezabilitate, studiul topo, proiectului tehnic pentru extinderea sistemului de canalizare in localitatea Hemeius

HCL nr.14 din 23.02.2015 privind aprobarea alocarii sumelor necesare intocmirii studiului de fezabilitate, studiul topo, proiectului tehnic pentru extinderea sistemului de canalizare in localitatea Hemeius

HCL nr.15 din 23.02.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate, studiul topo, proiectul tehnic pentru modernizarea drumurilor locale din localitatea Hemeius

HCL nr.15 din 23.02.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate, studiul topo, proiectul tehnic pentru modernizarea drumurilor locale din localitatea Hemeius

HCL nr.16 din 30.03.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. ParcIndustrial Hit S.R.L. Hemeius

HCL nr.16 din 30.03.2015 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. ParcIndustrial Hit S.R.L. Hemeius

HCL nr.17 din 30.03.2015 privind aprobarea deblocarii excedentului bugetar aflat in fondul de rulment in valoare de 168100 lei

HCL nr.17 din 30.03.2015 privind aprobarea deblocarii excedentului bugetar aflat in fondul de rulment in valoare de 168100 lei

HCL nr.18 din data de 30.03.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HCL nr.18 din data de 30.03.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015