Inchide

Trimite unui prieten

ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 27.07.2017

Miercuri , 25 Iulie 2017, 15:29

Exportă PDF - ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 27.07.2017 Tipăreşte pagina - ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 27.07.2017 Trimite unui prieten - ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 27.07.2017

 In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,va invitam sa participati la lucrarile sedintei ordinare a consiliului local in data 27 iulie 2017 , ora 13,00  in sala de sedinte a Primariei Hemeius.                 In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,va invitam sa participati la lucrarile sedintei ordinare a consiliului local in data 27 iulie 2017 , ora 13,00  in sala de sedinte a Primariei Hemeius, cu urmatoarea ordine de zi :

 

            1.Proiect de hotarare privind aprobarea deblocarii   sumei aflate in fondul de rulment  in valoare de 75.000 lei - Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

             2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin..

             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficientilor in vederea stabilirii salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual din  aparatul de specialitate al primarului comunei Hemeius . Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin..

            3.Proiect de hotarare privind avizarea favorabila a documentatiei  pentru introducerea suprafetei de 7100 mp in intravilanul localitatii Hemeius si elaborare PUZ ,in vederea realizarii obiectivului « Pensiune,Cabinet Medical,Centru SPA,Ansamblu de locuinte si imprejmuire »,teren ce se afla in proprietatea domnilor Deceanu Catalin-Sebastian si Deceanu Adina .Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.  ;

           4. Proiect de hotarare privind avizarea favorabila a documentatiei  pentru introducerea suprafetei de 6598  mp in intravilanul localitatii si elaborare PUZ ,in vederea realizarii obiectivului « LOCUINTE’ » teren ce se afla in proprietatea domnilor Dima Adrian ,Dima Melania si Chelaru Oana-Daniela . Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

           5.Proiect de hotarare privind  acordarea de premii in bani personalului voluntar din cadrul S.V.S.U.Hemeius,judetul Bacau pentru merite deosebite; Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

           6. Proiect de hotarare privind  solicitarea adresata Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei urmatoarelor imobile: Scoala Gimnaziala Hemeius(Andriesesti) si Scoala Gimnaziala Fintinele , comuna Hemeius, judetul Bacau.Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

          7. Proiect de hotarare privind  insusirea modificarilor intervenite in inventarul domeniului public al comunei Hemeius,judetul Bacau. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

          8.Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice,intocmita la faza de proiectare –studiu de fazabilitate,devizul general actualizat defalcat pe categorii de lucrari si categorii de cheltuieli ,documentatiile pentru obtinerea certificatului de urbanism ,proiectului tehnic , detalii de executie si documentatiile pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii”Dispensar uman,comuna Hemeius,judetul Bacau” Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

         9.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor economici pentru terenul de sport din intravilanul comunei Hemeius. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.        

         10. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare Lucrari de Interventie la Scoala Gimnaziala Grigore Tabacaru-fonduri prin Programul Operational Regional 2014-2020,axa prioritara 3,prioritatea de investitii 3.1.,operatiunea”b”cladiri publice. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

        11.DIVERSE

Fişiere - ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 27.07.2017

Înapoi la Știri și evenimente