Inchide

Trimite unui prieten

ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 30.08.2017 ora 13

Miercuri , 29 August 2017, 9:38

Exportă PDF - ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 30.08.2017 ora 13 Tipăreşte pagina - ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 30.08.2017 ora 13 Trimite unui prieten - ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 30.08.2017 ora 13

In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,va invitam sa participati la lucrarile sedintei ordinare a consiliului local in data 30 august 2017 , ora 13,00 in sala de sedinte a Primariei Hemeius, cu urmatoarea ordine de zi :In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,va invitam sa participati la lucrarile sedintei ordinare a consiliului local in data   30 august 2017 , ora 13,00  in sala de sedinte a Primariei Hemeius, cu urmatoarea ordine de zi :

 

                 1. Proiect de hotarare privind avizarea favorabila a documentatiei  pentru introducerea suprafetei de 6598  mp in intravilanul localitatii si elaborare PUZ ,in vederea realizarii obiectivului « LOCUINTE’ » teren ce se afla in proprietatea domnilor Dima Adrian, Dima Melania si Chelaru Oana-Daniela . Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                2.Proiect de hotarae privind aprobarea “Planului de  gospodărire ,întreținere, curățenie si înfrumusețare a comunei Hemeius, județul Bacău ‘’ Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

               3.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului local nr.32 din 29.07.2013 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii din cadrul  aparatului de specialitate al primarului  comunei Hemeius,judetul Bacau ; Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

            4.Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei Avizare Lucrari de

Interventie pentru obiectivul de investitii:”Modernizare drumuri locale in satele Hemeius si Lilieci din comuna Hemeius,judetul Bacau cu fonduri din bugetul local”si executia acestuia. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

                 5.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Hemeius nr.3 din 30.01.2017 cu referire la aprobarea “Programului anual de achizitii publice ”pentru anul 2017 ; Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

               6. Proiect de hotarare privind  aprobarea extinderii si modernizarea sistemului de supraveghere video si achizitionarea unui numar de 10 camere cu infrarosu ; Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

             7. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii urmatoarelor servicii: „realizarea unui film promotional si modernizare site primarie,actualizarea documentelor SVSU Hemeius si selectarea si evaluarea arhivei primariei comunei Hemeius”. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

 

                 8.DIVERSE;

Fişiere - ANUNT PRIVIND ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINAREA Consiliului Local Hemeius din data de 30.08.2017 ora 13

Înapoi la Știri și evenimente