Inchide

Trimite unui prieten

Ședință ordinară a consiliului local in data 28 septembrie 2017 , ora 13,00

Vineri , 28 Septembrie 2017, 10:03

Exportă PDF - Ședință ordinară a consiliului local in data  28 septembrie  2017 , ora 13,00 Tipăreşte pagina - Ședință ordinară a consiliului local in data  28 septembrie  2017 , ora 13,00 Trimite unui prieten - Ședință ordinară a consiliului local in data  28 septembrie  2017 , ora 13,00

In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,va invitam sa participati la lucrarile sedintei ordinare a consiliului local in data  28 septembrie  2017 , ora 13,00  in sala de sedinte a Primariei Hemeius, cu urmatoarea ordine de zi :

 In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata,va invitam sa participati la lucrarile sedintei ordinare a consiliului local in data 28 septembrie 2017 , ora 13,00 in sala de sedinte a Primariei Hemeius, cu urmatoarea ordine de zi :

 

             1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin..

             2. Proiect de hotarare pentru acordarea unui mandat special  domnului Tancau Iulian,reprezentantul comunei Hemeius,judetul Bacau,in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in vederea exercitarii votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectueaza Operatorul. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

              3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor  tehnico –economici ai obiectivului de investitie „Statie de tratare a apei in satul Hemeius,comuna Hemeius,judetul Bacau”.  Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin..

              4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Hemeius nr.3 din 30.01.2017 cu referire la aprobarea “Programului anual de achizitii publice ”pentru anul 2017. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin..

              5.Proiect de hotarare privind reabilitarea  prin indreptarea si completarea cu balast a unor drumuri satesti si comunale din localitatea  Hemeius,judetul Bacau. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

              6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local Hemeius nr.27 din 31.03.2011 cu referire la aprobarea “ Regulamentului local de implicare a publicului la eleborarea sau revizuirea planurilor de amenajare. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin..

              7.Proiect de hotarare privind achizitionarea unor  piese de mobilier stradal  respectiv 15 statii de maxi taxi ce vor fi montate in localitatea Hemeius,judetul Bacau si a unui numar de 4 unitati  de calcul necesare pentru dotarea compartimentelor Unitatii Administrativ Teritoriale Hemeius,judetul Bacau. Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

8. Proiect de hotarare privind  modificarea si completarea hotararii Consiliului local nr.33 din 26.05.2017 cu referire la implementarea proiectului „ACHIZITIA UNUI UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU  SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI  PRIVAT AL COMUNEI HEMEIUS, JUDETUL BACAU”,      Proiect initiat de dl.primar Sava Constantin.

 

9.DIVERSE

Fişiere - Ședință ordinară a consiliului local in data 28 septembrie 2017 , ora 13,00

Înapoi la Știri și evenimente