Nr. Data Conținut Fișier Anexă
153 21/12/2023 [Caracter normativ] privind implementarea proiectului “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind implementarea proiectului “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă Descarcă

152 21/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea documentației tehnico-economică privind investitia “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU” întocmită de S.C. GEO MYKE S.R.L. Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea documentației tehnico-economică privind investitia “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA HEMEIUȘ, JUDEȚUL BACĂU” întocmită de S.C. GEO MYKE S.R.L.

Descarcă

151 20/12/2023 [Caracter normativ] privind însușirea unui număr de nouă contracte de sponsorizare, acceptarea sponsorizării și cuprinderea în bugetul comunei Hemeiuș a sumei de 10500 lei Descarcă

[Caracter normativ] privind însușirea unui număr de nouă contracte de sponsorizare, acceptarea sponsorizării și cuprinderea în bugetul comunei Hemeiuș a sumei de 10500 lei

Descarcă

150 11/12/2023 [Caracter normativ] privind analizarea și respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulată de S.C. SOMA S.R.L., conform Raportului expertului cooptat de ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 1211/4006/ 06.05.2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind analizarea și respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulată de S.C. SOMA S.R.L., conform Raportului expertului cooptat de ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 1211/4006/ 06.05.2021

Descarcă

149 11/12/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 in U.A.T. Comuna Hemeius, judetul Bacau

Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 in U.A.T. Comuna Hemeius, judetul Bacau

Descarcă

148 07/12/2023 [Caracter normativ] privind introducerea unor bunuri in domeniul public al comunei Hemeius, judetul Bacau Descarcă

[Caracter normativ] privind introducerea unor bunuri in domeniul public al comunei Hemeius, judetul Bacau

Descarcă

140 07/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea plasării unui număr de trei panouri temporare și a unui număr de trei panouri cu placă permanentă privind activități și cerințe minime obligatorii de informare, publicitate și caracteristicile lor pe durata implementării Proiectului „Investiție destinată producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul UAT Comuna Hemeiuș” în trei locații: Hemeiuș, Fântânele și Lilieci și a cheltuielilor aferente pentru acestea

Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea plasării unui număr de trei panouri temporare și a unui număr de trei panouri cu placă permanentă privind activități și cerințe minime obligatorii de informare, publicitate și caracteristicile lor pe durata implementării Proiectului „Investiție destinată producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul UAT Comuna Hemeiuș” în trei locații: Hemeiuș, Fântânele și Lilieci și a cheltuielilor aferente pentru acestea

Descarcă

139 07/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul: COD SMIS 124160 –”MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA ION SIMIONESCU, SAT LILIECI, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEŢUL BACĂU” în vederea încadrării în categoria proiecte nefinalizate Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul: COD SMIS 124160 –”MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA ION SIMIONESCU, SAT LILIECI, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEŢUL BACĂU” în vederea încadrării în categoria proiecte nefinalizate

Descarcă Descarcă

138 07/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul: COD SMIS 124159–”MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GRIGORE TĂBĂCARU, SAT HEMEIUȘ, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEŢUL BACĂU” în vederea încadrării în categoria proiecte nefinalizate Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul: COD SMIS 124159–”MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GRIGORE TĂBĂCARU, SAT HEMEIUȘ, COMUNA HEMEIUȘ, JUDEŢUL BACĂU” în vederea încadrării în categoria proiecte nefinalizate

Descarcă Descarcă

147 05/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat

Descarcă

146 05/12/2023 [Caracter normativ] privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Hemeiuș a imobilelor teren și construcții, identificate cu nr. cadastral 65362 înscrise în cartea funciara nr.65362, situate în comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, str. Ion Simionescu nr.224, județul Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării (desființării) a unui număr de opt construcții Descarcă

[Caracter normativ] privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Hemeiuș a imobilelor teren și construcții, identificate cu nr. cadastral 65362 înscrise în cartea funciara nr.65362, situate în comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, str. Ion Simionescu nr.224, județul Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării (desființării) a unui număr de opt construcții

Descarcă

145 04/12/2023 [Caracter normativ] privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Hemeiuș în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA A.D.I.B. din data de 28.12.2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Hemeiuș în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA A.D.I.B. din data de 28.12.2023

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă