Nr. Data Conținut Fișier Anexă
136 14/11/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, nivelurile pentru valorile impozabile precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2023, prin indexarea acestora cu rata inflației Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, nivelurile pentru valorile impozabile precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2023, prin indexarea acestora cu rata inflației

Descarcă

121 19/10/2023 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 30 mp, parte din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău, în vederea executării lucrării ”Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă, str. Cătinei, nr.92B, loc. Hemeiuș, com. Hemeiuș, jud. Bacău” beneficiar Pelin Felix Gabriel Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 30 mp, parte din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău, în vederea executării lucrării ”Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă, str. Cătinei, nr.92B, loc. Hemeiuș, com. Hemeiuș, jud. Bacău” beneficiar Pelin Felix Gabriel

Descarcă

95 08/08/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea revizuirii studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de canalizare, satele Fântânele si Hemeiuș, comuna Hemeiuș, jud. Bacau” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea revizuirii studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de canalizare, satele Fântânele si Hemeiuș, comuna Hemeiuș, jud. Bacau” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Descarcă

77 23/06/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea internării numitului FOCIORUS EMIL, într-un centru de servicii sociale de găzduire, îngrijire și igienă personală, având în vedere că acesta se află într-o situatie de risc și dificultate socială, precum și plata diferenței pentru serviciile prestate Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea internării numitului FOCIORUS EMIL, într-un centru de servicii sociale de găzduire, îngrijire și igienă personală, având în vedere că acesta se află într-o situatie de risc și dificultate socială, precum și plata diferenței pentru serviciile prestate

Descarcă

76 23/06/2023 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit si constituirea unui drept de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 12 mp ,parte din domeniul public al comunei Hemeius,judetul Bacau ,in vederea executarii lucrarii „ Extindere retea, bransament gaze naturale presiune redusa, str. Rozelor,nr. 84E, loc. Lilieci, com. Hemeius, jud.Bacau” Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit si constituirea unui drept de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 12 mp ,parte din domeniul public al comunei Hemeius,judetul Bacau ,in vederea executarii lucrarii „ Extindere retea, bransament gaze naturale presiune redusa, str. Rozelor,nr. 84E, loc. Lilieci, com. Hemeius, jud.Bacau”

Descarcă

75 23/06/2023 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit si constituirea unui drept de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 23,20 mp ,parte din domeniul public al comunei Hemeius,judetul Bacau ,in vederea executarii lucrarii „ Extindere retea ,bransament gaze naturale presiune redusa, str.Izvorul Alb,nr. 50, loc. Hemeius, com. Hemeius, jud.Bacau”- zona Ghiuta Vasile Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit si constituirea unui drept de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 23,20 mp ,parte din domeniul public al comunei Hemeius,judetul Bacau ,in vederea executarii lucrarii „ Extindere retea ,bransament gaze naturale presiune redusa, str.Izvorul Alb,nr. 50, loc. Hemeius, com. Hemeius, jud.Bacau”- zona Ghiuta Vasile

Descarcă

73 23/06/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea și implementarea proiectului SOS „Școala de vară Hemeiuș 2023 Dumbrava Minunata” si finanțarea acestuia Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea și implementarea proiectului SOS „Școala de vară Hemeiuș 2023 Dumbrava Minunata” si finanțarea acestuia

Descarcă

72 23/06/2023 [Caracter normativ] Privind aprobarea cotizatiei anuale catre Asociatia Grupul De Actiune Locala -GAL ”Plaiurile Bistritei” Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea cotizatiei anuale catre Asociatia Grupul De Actiune Locala -GAL ”Plaiurile Bistritei”

Descarcă

71 23/06/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2023

Descarcă

70 23/06/2023 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit si constituirea unui drept de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 82 mp ,parte din domeniul public al comunei Hemeius,judetul Bacau ,in vederea executarii lucrarii „ Alimentare cu energie electrica pompa apa si iluminat PFA Munteanu Mircea -Octavian” sat. Hemeius, comuna Hemeius, jud.Bacau Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit si constituirea unui drept de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 82 mp ,parte din domeniul public al comunei Hemeius,judetul Bacau ,in vederea executarii lucrarii „ Alimentare cu energie electrica pompa apa si iluminat PFA Munteanu Mircea -Octavian” sat. Hemeius, comuna Hemeius, jud.Bacau

Descarcă

69 23/06/2023 [Caracter normativ] rivind modificarea si completarea HCL nr.55 din 22.05.2023 cu referire la aprobarea organizarii si sarbatorirea Zilei comunei Hemeius ,judetul Bacau in perioada 02-04 iunie 2023 si a „Programului de activitati prilejuit de aceasta ocazie ” Descarcă

[Caracter normativ] rivind modificarea si completarea HCL nr.55 din 22.05.2023 cu referire la aprobarea organizarii si sarbatorirea Zilei comunei Hemeius ,judetul Bacau in perioada 02-04 iunie 2023 si a „Programului de activitati prilejuit de aceasta ocazie ”

Descarcă

68 23/06/2023 [Caracter normativ] Privind aprobarea efectuarii dezinsectiei prin pulverizare a suprafetei de teren intravilan de pe teritoriul administrativ al comunei Hemeius, judetul Bacau si alocarea de fonduri necesare pentru aceasta activitate Descarcă

[Caracter normativ] Privind aprobarea efectuarii dezinsectiei prin pulverizare a suprafetei de teren intravilan de pe teritoriul administrativ al comunei Hemeius, judetul Bacau si alocarea de fonduri necesare pentru aceasta activitate

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă