Comuna Hemeiuş avea, la 1 ianuarie 2020, o populație stabilă de 6.262 locuitori, după domiciliu, în creștere cu 39,87% față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2010 (4.477 locuitori). De la an la an numărul locuitorilor se majorează cu un procent ce variază între 2 – 5%. Având în vedere această tendință de evoluţie, o previziune pe baza extrapolării liniare a Structura pe grupe de vârstă şi evoluția acesteia în ultimii ani confirmă un proces de întinerire a populației deși la momentul actual – 2020 – populația este îmbătrânită. Graficul vârstelor pentru comuna Hemeiuş evidențiază acest proces de îmbătrânire demografică, caracterizat de „nivelul” mic al cilindrului, ce reprezintă generațiile tinere care vor intra pe piața muncii în următorii 10-15 ani, cât şi de „nivelul” relativ ridicat al cilindrului, reprezentând generațiile vârstnice. Din analiza datelor furnizate de INS, se observă faptul că ponderea copiilor sub 15 ani (16,43%) este mai mare decât ceea a vârstnicilor (12,39%), ceea ce confirmă procesul de întinerire demografică.acestor date, conduce la o estimare probabilă a populației de aproximativ 8.750 locuitori în 2030.

Dinamica populației se menține şi la nivelul județului Bacău, astfel ponderea de 26,02% a tinerilor (15-34 ani) este aproximativ egală cu cea înregistrată la nivelul comunei (25,30%). Aceeași situație o regăsim şi la nivelul populației infantile, unde avem un procent de 15,21% la nivel de județ şi 16,43 % la nivelul comunei.

Piramida vârstelor evidențiază disproporțiile care pot apărea în structura populației. Baza îngustă și forma amorfă a piramidei ce reflectă populația anului 2020 pe vârste, este caracteristică populațiilor îmbătrânite. Speranța de viață este mai ridicată în cazul femeilor, astfel încât nivel superior al categoriilor de vârstă tinde să fie mai mare în partea stângă a piramidei.

În perioada 2015 – 2019 la nivelul comunei Hemeiuş, sporul natural a fost negativ, însemnând că rata mortalității o depășește pe cea a natalității, cu toate că populația este în creștere ceea ce denotă ca în cadrul comunei migrează populația cu vârsta între 35 şi 55 de ani, care încearcă să scape de greutățile caracteristice traiului la oraș. Sporul natural negativ survine pe fondul scăderii numărului nașterilor. O explicație a acestui proces poate fi legată de situația nesigură socio – economică care determină decizia de a amâna nașterea unui copil pentru vremuri mai bune.