Activitatea economică, preponderent cea de comerţ, s-a diversificat în ultimii ani, pe teritoriul comunei desfăşurându şi activitatea mai multe societăţi comerciale şi asociaţii familiale.

Din anul 2005, în comuna Hemeiuş a fost construit un parc de dezvoltare a infrastructurii de afaceri pentru IMM, denumit HIT PARK in care se desfasoara lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale si pot fi amplasate obiective de interes national, judetean sau local, declarate de utilitate publica. Acest parc tehnologic întins pe 12 ha, cuprinde în prezent o zonă de producţie software, are o zonă de producţie industrială, hale cu structură metalică, săli de conferinţă, zonă de servicii bancare, cantină. HIT PARK se adresează reprezentanţelor locale ale companiilor multinaţionale, companiilor tradiţionale de pe piaţa naţională IT & C şi companiilor start-up. Serviciile de bază oferite sunt securitate şi pază, curăţenie pentru spaţiile publice, locuri de parcare, acces full time la reţeaua structurală de date din interiorul proprietăţii, secretariat, masă /catering, curierat/servicii de mesagerie, servicii bancare. Până în anul 2020, suprafata Hit Park sa va extinde si va ajunge la 50 ha.

De asemenea, în comună îşi desfăşoară activitatea firme importante cum ar fi: VIMERCATI EAST-EUROPE SRL, TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE SRL, MOBIGO PROD COM SRL, SEMACOMP SA.

Societăţile comerciale VIMERCATI EAST-EUROPE SRL şi TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE SRL, având ca obiect de activitate fabricarea componentelor auto din mase plastice, sunt cei mai importanţi contributori la bugetul comunei Hemeiuş.

Majoritatea agenților economici din comuna Hemeiuş sunt societăţi comerciale, acestea însumând un procent de 76,27% din totalul unităţilor din comuna Hemeiuş. Faptul oferă indicii despre anvergura afacerii. Astfel, în acest procent intră societăţi comerciale importante (Vimercati East Europe SRL şi Tecnostamp Triulzi East Europe SRL) care au un număr mare de angajaţi, absorbind forţă de muncă de pe teritoriul comunei Hemeiuş.

Aceste companii italiene independente au obiect de activitate ce constă din proiectarea, industrializarea şi producţia de componente electromecanice şi electronice, comutatoare, module şi ansambluri mecatronice şi dispozitive integrate pentru industria auto. Componentele produse sunt destinate echipamentelor originale şi sunt furnizate direct către clienţii finali, dintre care: BMW, Rolls Royce, Mini, Volkswagen, PSA, Renault, Opel, Nissan, General Motors, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Pininfarina, Maserati, Ferrari.

Pe localități, detașat pe primul loc se află satul Hemeiuş care concentrează 45 de unităţi economice (73,77%), urmat de satul Lilieci cu 15 unităţi şi satul Fântânele cu 1 unitate economică.

După cum se observă, dintr-un total de 61 de societăți comerciale, întreprinderi individuale și PFA-uri, ponderea, pe profil de activitate este deținută de cele cu profil de comerţ – 29 de unităţi, urmat de construcţii – 7 unităţi, industrie – 5 unităţi, servicii – 5 unităţi, agricultură şi alimentaţie publică cu câte 3 unităţi fiecare, activităţi hoteliere şi farmacii cu câte 2 unităţi fiecare, urmate de alte activităţi economice – 5 unităţi.