Parcul dendrologic

Comuna Hemeius este renumită prin unul din cele mai interesante şi atrăgătoare parcuri dendrologice, situat în lunca râului Bistriţa, ocupă în prezent suprafaţa de 49 Ha. Parcul se prezintă ca o pădure veritabilă conţinând peste 1300 de specii de arbori şi arbuşti (specii rare şi autohtone), fiind din acest punct de vedere cea mai diversificată zonă de pădure din Moldova.
Parcul a fost înfiinţat la începutul secolului al XVIII-lea, pe un teren care face parte din proprietatea familiilor Paşcanu şi Cantacuzino, între anii 1864 şi 1866. În acest parc a fost construită o superbă reşedinţă în stil medieval, cunoscută de-a lungul timpului sub numele de Castelul Roşu.

Prin căsătoria dintre Lucia Cantacuzino şi prinţul german Schonlung-Wandenburg şi prin diverse alianţe şi succesiuni familiale, parcul, castelul şi pădurile din jur au trecut în proprietate germană. În timpul primului război mondial pădurile din zona Hemeiu au fost confiscate şi trecute în patrimoniul statului român.
Începând din anul 1976, în cadrul parcului funcţionează filiala zonală Moldova a Institutului de Cercetări Silvice Bucureşti, institut specializat ţn ameliorarea speciilor forestiere. Datorită colectivului de cercetători ce-şi desfăşoară activitatea în acest institut, la ora actuală parcul este bine intreţinut din punct de vedere biologic.