La nivelul comunei Hemeiuş există un centru de zi pentru copii (de tip after school) în parteneriat cu SOS Satele copiilor Hemeiuş „SOS Centru de Zi” pentru 30 de copii aflaţi în situaţii de risc.

De asemenea, există un centru de consiliere pentru persoane aflate în situaţii de risc: „SOS Centrul de consiliere si sprijin pentru copii si parinti”, care oferă servicii primare de consiliere copiilor si familiilor aflate in situatie de risc.
Aceste centre reprezintă o continuare firească a tradiţiei comunei prin care grija pentru orfani şi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc s-a manifestat dintotdeauna. Astfel, în anul 1919, în Hemeiuş a fost înfiinţat Orfelinatul „Principele Mircea”, la iniţiativa unor ofiţeri activi şi în rezervă, pentru a oferi copiilor orfani „întreţinere, educaţie morală şi învăţătură practică”.
Pentru persoane vârstnice, pe raza comunei există un centru privat ,,PROSENECTUTE’’ în satul Lilieci. Pentru persoane fără adăpost nu există centre pe raza comunei Hemeiuş.
Ar mai fi necesar ca în comuna Hemeiuş să funcţioneze un centru social pentru servicii integrat

În domeniul sănătății, comuna Hemeiuş dispune de următoarele dotări: