Nume Fișier
Cerere Legea 123 Descarcă
Cerere acordare alocatie copil nou nascut Descarcă
Cerere act identitate – domiciliul in strainatate si resedinta in Romania Descarcă
Cerere Act identitate Descarcă
CERERE afișare ofertă Descarcă
Cerere ajutor social Descarcă
Cerere alocatie monoparentala sau complementara Descarcă
Cerere ca urmare a schimbari domiciliului din strainatate in Romania Descarcă
Cerere de emitere a certificatului de atestare a edificarii constructiei Descarcă
Cerere emitere autorizatie construire desfiintare Descarcă
Cerere inscriere mentiunii de stabilirea resedintei Descarcă
CERERE înregistrare ofertă cumpărare Descarcă
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Descarcă
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire Descarcă
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism Descarcă
Cerere si Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti Descarcă
Cererea alocatiei de stat pentru copil Descarcă
Cerere-declaratie acordare indemnizatie,stimulent si alocatie copil Descarcă
Comunicare de acceptare a ofertei – preemtori de rang I Descarcă
Comunicare de acceptare a ofertei – preemtori de rang II Descarcă
Comunicare de acceptare a ofertei – preemtori de rang III Descarcă
Comunicare de acceptare a ofertei – preemtori de rang IV Descarcă
Comunicare de acceptare a ofertei – preemtori de rang VI Descarcă
Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor Descarcă
Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor Descarcă
DECIZIE PF privind alegerea preemptorului – potențialului cumpărător Descarcă
Declaratie luare in spatiu locativ Descarcă
Fisa depunere documente autorizație de construire-demolare Descarcă
Model cerere certificat fiscal PF Descarcă
Model cerere certificat fiscal PJ Descarcă
Model cerere Legea 544 – 2001 privind liberul acces la informatii de interes public Descarcă
Model pentru panou de identificare a investitiei Descarcă
Notificare incepere lucrari ISC Descarcă
Notificare la terminarea lucrarilor ISC Descarcă
OFERTĂ vânzare teren Descarcă
  Nume Fișier