Nr. Data Conținut Fișier Anexă
17 21/02/2023 [Caracter normativ] de modificare a HCL nr. 7/ 2023 pentru Proiect: cod SMIS 124159- ”Modernizare și dotare școala Grigore Tăbăcaru, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] de modificare a HCL nr. 7/ 2023 pentru Proiect: cod SMIS 124159- ”Modernizare și dotare școala Grigore Tăbăcaru, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă

16 21/02/2023 [Caracter normativ] de modificare a HCL nr. 6/2023 pentru Proiect: cod SMIS 124159- ”Modernizare și dotare școala Grigore Tăbăcaru , sat Hemeiuș comuna Hemeiuș, județul Bacău ” Descarcă

[Caracter normativ] de modificare a HCL nr. 6/2023 pentru Proiect: cod SMIS 124159- ”Modernizare și dotare școala Grigore Tăbăcaru , sat Hemeiuș comuna Hemeiuș, județul Bacău ”

Descarcă

15 01/02/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2023

Descarcă

14 01/02/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Hemeiuș pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A din 27.02.2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Hemeiuș pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A din 27.02.2023

Descarcă

13 01/02/2023 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 2 mp -ocupată definitiv și suprafața de 586,2 mp -ocupată temporar, parte din domeniul public al comunei Hemeiuș , județul Bacău, în vederea executării lucrării: ”Extindere rețele electrice ” Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 2 mp -ocupată definitiv și suprafața de 586,2 mp -ocupată temporar, parte din domeniul public al comunei Hemeiuș , județul Bacău, în vederea executării lucrării: ”Extindere rețele electrice ”

Descarcă

12 01/02/2023 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și construirea unui drept de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 4 mp -ocupată definitiv și suprafața de 136 mp ocupată temporar din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău , in vederea executării lucrării: ”Extindere rețele electrice zonă” Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și construirea unui drept de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 4 mp -ocupată definitiv și suprafața de 136 mp ocupată temporar din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău , in vederea executării lucrării: ”Extindere rețele electrice zonă”

Descarcă

11 01/02/2023 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și construirea unui drept de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 78,60 mp din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău, în vederea executării lucrării „Alimentare cu energie electrică anexe gospodărești exploatații agricole, beneficiar Petru Silica, localitatea Gârleni, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și construirea unui drept de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra terenului în suprafață de 78,60 mp din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău, în vederea executării lucrării „Alimentare cu energie electrică anexe gospodărești exploatații agricole, beneficiar Petru Silica, localitatea Gârleni, județul Bacău”

Descarcă

10 01/02/2023 [Caracter normativ] privind organizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ înregistrate în Unitatea Administrativ Teritorială Hemeiuș, județul Bacău în anul școlar 2023/2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind organizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ înregistrate în Unitatea Administrativ Teritorială Hemeiuș, județul Bacău în anul școlar 2023/2024

Descarcă

9 01/02/2023 [Caracter normativ] privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Hemeiuș nr. 65 din 31.08.2021 cu referire la preluarea în administrare temporară de către Consiliul Local al comunei Hemeiuș, a unui sector din drumul județean DJ 119 B de la km 19-155 până la km 25+018, situat pe raza administrativ teritorială a comunei Hemeiuș, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Hemeiuș nr. 65 din 31.08.2021 cu referire la preluarea în administrare temporară de către Consiliul Local al comunei Hemeiuș, a unui sector din drumul județean DJ 119 B de la km 19-155 până la km 25+018, situat pe raza administrativ teritorială a comunei Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă

8 01/02/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al comunei Hemeiuș, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al comunei Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă

7 01/02/2023 [Caracter normativ] de modificare a Anexei nr.4 la HCL nr.146/2022 privind aprobarea documentațiilor faza DTAC, DTAD și proiect tehnic pentru obiectivul de investiții: Proiect: cod SMIS 124159 – ”Modernizare și dotare școală Grigore Tăbăcaru, Sat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] de modificare a Anexei nr.4 la HCL nr.146/2022 privind aprobarea documentațiilor faza DTAC, DTAD și proiect tehnic pentru obiectivul de investiții: Proiect: cod SMIS 124159 – ”Modernizare și dotare școală Grigore Tăbăcaru, Sat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă

6 01/02/2023 [Caracter normativ] de modificare și completare a HCL nr. 145/2022 privind aprobarea devizului general (faza SF Obiectiv Mixt) actualizat conform OUG 64/2022 și a Ordinului MDLPA 1586/2022 pentru obiectivul de investiții: Proiect: cod SMIS 124159- ” Modernizare și dotare școala Grigore Tăbăcaru, Sat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, Județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] de modificare și completare a HCL nr. 145/2022 privind aprobarea devizului general (faza SF Obiectiv Mixt) actualizat conform OUG 64/2022 și a Ordinului MDLPA 1586/2022 pentru obiectivul de investiții: Proiect: cod SMIS 124159- ” Modernizare și dotare școala Grigore Tăbăcaru, Sat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, Județul Bacău”

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă