Nr. Data Conținut Fișier Anexă
124 25/10/2023 [Caracter normativ] privind modificarea și completarea HCL. nr. 61 din 14.06.2023 cu privire la implementarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii comunei cu scopul de a accelera evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L.” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea și completarea HCL. nr. 61 din 14.06.2023 cu privire la implementarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii comunei cu scopul de a accelera evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L.”

Descarcă Descarcă

123 25/10/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Expertizei Tehnice , a documentațiilor tehnice DTAD și DTOE, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general aferent pentru obiectivul de investiție ”Desființare imobile cu numerele cadastrale: 65362-C4; 65362-C5; 65362-C6; 65362-C8; 65362-C9; 65362-C10; 65362-C11 și 65362-C12 situate în incinta Liceului Tehnologic Hemeiuș, str. Ion Simionescu, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Expertizei Tehnice , a documentațiilor tehnice DTAD și DTOE, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general aferent pentru obiectivul de investiție ”Desființare imobile cu numerele cadastrale: 65362-C4; 65362-C5; 65362-C6; 65362-C8; 65362-C9; 65362-C10; 65362-C11 și 65362-C12 situate în incinta Liceului Tehnologic Hemeiuș, str. Ion Simionescu, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău”

Descarcă Descarcă

122 25/10/2023 [Caracter normativ] privind achiziția serviciilor de consultanță necesare întocmirii studiului de oportunitate și a documentației de atribuire prin concesiune a suprafeței de 3988 mp teren din domeniul privat al comunei Hemeiuș, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind achiziția serviciilor de consultanță necesare întocmirii studiului de oportunitate și a documentației de atribuire prin concesiune a suprafeței de 3988 mp teren din domeniul privat al comunei Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă

121 25/10/2023 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 30 mp, parte din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău, în vederea executării lucrării ”Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă, str. Cătinei, nr.92B, loc. Hemeiuș, com. Hemeiuș, jud. Bacău” beneficiar Pelin Felix Gabriel Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz și servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. asupra terenului în suprafață de 30 mp, parte din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău, în vederea executării lucrării ”Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă, str. Cătinei, nr.92B, loc. Hemeiuș, com. Hemeiuș, jud. Bacău” beneficiar Pelin Felix Gabriel

Descarcă Descarcă

120 25/10/2023 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință

Descarcă

119 25/10/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea acordării de cadouri copiilor și elevilor din unitățile de învățământ de pe raza comunei Hemeiuș, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea acordării de cadouri copiilor și elevilor din unitățile de învățământ de pe raza comunei Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă

118 25/10/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Hemeiuș, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă Descarcă

117 25/10/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al U.A.T. comuna Hemeiuș pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6 noiembrie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al U.A.T. comuna Hemeiuș pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6 noiembrie 2023

Descarcă

116 25/10/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea achiziționării unor instalații de iluminat stradal ornamental festiv ce vor fi instalate cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Hemeiuș, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea achiziționării unor instalații de iluminat stradal ornamental festiv ce vor fi instalate cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă

115 25/10/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea organizării Manifestărilor culturale și artistice ce se vor desfășura cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă în comuna Hemeiuș, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea organizării Manifestărilor culturale și artistice ce se vor desfășura cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă în comuna Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă Descarcă

114 25/10/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru deszăpezirea drumurilor din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău și achiziționarea de material antiderapant Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru deszăpezirea drumurilor din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău și achiziționarea de material antiderapant

Descarcă

113 25/10/2023 [Caracter normativ] privind acordarea unui premiu de longevitate, în cuantum de 700 lei, pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea unui premiu de longevitate, în cuantum de 700 lei, pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă