Nr. Data Conținut Fișier Anexă
10 08/02/2024 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 3 mp și a dreptului de servitute de trecere subterană asupra terenului în suprafață de 88 mp, parte din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău către S.C. Delgaz Grid S.A. în vederea executării obiectivului de investiție: ”Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică, str. Aleea Primăverii, nr.13, în comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, jud. Bacău” beneficiar Plesca Victorin Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 3 mp și a dreptului de servitute de trecere subterană asupra terenului în suprafață de 88 mp, parte din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău către S.C. Delgaz Grid S.A. în vederea executării obiectivului de investiție: ”Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică, str. Aleea Primăverii, nr.13, în comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, jud. Bacău” beneficiar Plesca Victorin

Descarcă Descarcă

9 08/02/2024 [Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafață de 9,60 mp din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău în vederea executării obiectivului de investiție: ”Extindere rețea branșament gaze naturale presiune redusă, str. Luminii, nr.53, în comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, jud. Bacău” beneficiar Oros Petre Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea cu titlu gratuit și constituirea unui drept de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafață de 9,60 mp din domeniul public al comunei Hemeiuș, județul Bacău în vederea executării obiectivului de investiție: ”Extindere rețea branșament gaze naturale presiune redusă, str. Luminii, nr.53, în comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș, jud. Bacău” beneficiar Oros Petre

Descarcă Descarcă

8 08/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Proiectului ”Management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în ara de delegare a operatorului S.C. SOMA S.R.L.” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Proiectului ”Management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în ara de delegare a operatorului S.C. SOMA S.R.L.”

Descarcă Descarcă

7 08/02/2024 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT comuna Hemeiuș pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT comuna Hemeiuș pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024

Descarcă

6 08/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea ”Programului anual de achiziții publice” pentru anul 2024 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea ”Programului anual de achiziții publice” pentru anul 2024

Descarcă Descarcă

5 08/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hemeiuș, județul Bacău, începând cu data de 01.01.2024 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hemeiuș, județul Bacău, începând cu data de 01.01.2024

Descarcă Descarcă

4 08/02/2024 [Caracter normativ] privind modificarea și aprobarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Hemeiuș, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea și aprobarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă Descarcă

3 08/02/2024 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință

Descarcă

2 08/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al comunei Hemeiuș, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al comunei Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă Descarcă

1 08/02/2024 [Caracter normativ] privind organizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ înregistrate în UAT Hemeiuș, județul Bacău, în anul școlar 2024-2025 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind organizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ înregistrate în UAT Hemeiuș, județul Bacău, în anul școlar 2024-2025

Descarcă Descarcă

150 18/12/2023 [Caracter normativ] privind analiza și respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulată de S.C. Soma S.R.L., conform Raportului expertului cooptat de ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.1211/06.05.2021 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind analiza și respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulată de S.C. Soma S.R.L., conform Raportului expertului cooptat de ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.1211/06.05.2021

Descarcă Descarcă

149 18/12/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în U.A.T. Comuna Hemeiuș, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în U.A.T. Comuna Hemeiuș, județul Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă