17 MAI 2021 Termen limita Cerere Unica de Plata APIA

În perioada 1 martie – 17 mai 2021 APIA derulează Campania pentru primirea cererilor unice de plată pentru anul 2021. Având în vedere contextul actual privind evolutia COVID-19, precum si măsurile întreprinse la nivel national pentru reducerea expunerii la acest virus, primirea cererilor unice de plată pentru anul 2021 se realizează  fără a lua contact fizic cu fermierul, utilizând oricare din mijloacele de comunicare disponibile.

Documentele care dovedesc ca terenul se afla la dispozitia solicitantilor sunt adeverintele cu datele inregistrate in Registrul agricol, eliberate de primării și transmise către APIA, la solicitarea acesteia, cu înștiintarea fermierului.

Avand în vedere apropierea teremenului limită de depunere a cererilor, vă rugăm doamnă/domnule primar, să ne acordați sprijinul dumneavoastră și să dispuneți doamnei/domnului secretar și compartimentelor de specialitate să sprijine fermierii prin eliberarea adeverințelor, să le scaneze și să le transmită online către adresele de e-mail ale Centrului judetean / Centrelor Locale APIA Bacău, astfel încât fermierii să poată să depună cererea până la data de 17 mai 2021.

Această măsură este esențială pentru a facilita procesul de depunere a cererilor de plată de către fermieri și pentru a ne asigura că România va accesa finanțarea europeană alocată pentru campania 2021, precum și pentru atingerea obiectivului stabilit de APIA Central şi MADR pentru Campania 2021 pentru centrul județean APIA Bacău, privind realizarea unei suprafețe solicitată la plată cel puțin la nivelul celei realizate în campania precendentă (166.642 ha).

          Menționăm faptul că personalul din cadrul instituției noastre implicat în primirea cererilor își va desfăsura activitatea la sediul centrului judetean/centrelor locale și în zilele de 8-9 și 15-16 mai.