Ajutor de minimis la tomate și în anul 2020

 informăm că în Monitorul Oficial al României Partea I , nr.272 din data de 01.02.2020 , a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.248/2020 privind aprobarea schemei  ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate ,, pentru anul 2020 .

     Schema de minimis pentru anul 2020 se va implementa de către Direcţiile pentru Agricultură Judeţene ( DAJ )   .

Beneficiari sunt :

        producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător z

        producători agricoli persoane fizice autorizate , întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale , constituite potrivit OUG nr.44/2008 ,

        producători agricoli persoane juridice .

 

Valoarea ajutorului de minimis este de maxim 3000 euro /beneficiar /an .

      Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate , beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

        să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1000 m.p. ;

        să obţină o producţie de minimum 3kg de tomate /mp şi să facă  dovada producţiei realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei ;

        să fie înregistraţi în evidenţele  Registrlui agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere ;

        să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor ( Anexa 2 – model ataşat ) , completat începând cu data înfiinţării culturii ;

 

       Verificarea se efectuează la începutul rodirii şi înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producţiei .

 

VALORIFICAREA RECOLTEI SE FACE PÂNĂ LA DATA DE 15 IUNIE a.c. inclusiv .

Ca  urmare , fermierii interesaţi şi care îndeplinesc cumulativ criteriile necesare , pot treansmite la DAJ Bacău , solicitări de înscriere în Program , PÂNĂ LA DATA DE 15 MAI A.C.


  Nume Data Fișier
Ajutor minimis tomate 13/04/2020 Descarcă