Anunț public SSPEH Hidroelectrica

SPPEH HIDROELECTRICA-SUCURSALA HIDROCENTRALE BISTRITA PIATRA NEAMT, titular al actlvitatii: ,,Producere energie electrica -CHE Lilieci “, anunta publicul interesat asupra depunerii sollcltarii de obtinere a autorlzatiei de mediu pentru
punctul de lucru amplasat ln comuna Hemeius, judetul Bacau.
lnformatii privind docurnentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM Bacau, Municipiul Bacau, str. Oituz nr. 23, Telefon: 0234-512708, In zilele de luni – joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, pe durata derularii procedurii de autorizare.


  Nume Data Fișier
Anunț public SSPEH Hidroelectrica 17/06/2022 Descarcă