Înștiințare privind Registrul foselor-UAT Hemeiuș

Avand in vedere intrarea in vigoare a Hotararii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor, pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea, si intretinerea, sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, va aducem la cunostiinta faptul ca, autoritatile publice locale, au printre altele urmatoarele obligatii conform Art. 10 si 11:

1. In indeplinirea obligatiei prevazute la art. 14 lit. i) din Legea 241/2006 privind serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile publice locale au obligatia infiintarii si intretinerii unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate din unitatea administrativ teritoriala.

2. In vederea inregistrarii, autoritatile publice locale vor pune la dispozitie formulare de inregistrare.

3. Obligatia inregistrarii revine si proprietarilor de sisteme individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate ( fose septice ), construite inainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

 

Formularele pot fi descarcate de pe SITE-ul sau de la sediul Primariei Hemeius, completate cu toate datele din cerere si tabel, in vederea inregistrarii ulterioare in Registru de evidenta. 

Ele pot fi trimise, on line pe adresa contact@primariahemeius.ro , sau aduse la sediul Primariei Hemeius, din strada Ion Simionescu, nr. 221, Hemeius, jud. Bacau.


  Nume Data Fișier
Cerere de inregistrare in registrul de evidenta a sistemelor individuale-fose septice 07/10/2022 Descarcă
Instiintare privind Registrul foselor-UAT Hemeius 07/10/2022 Descarcă